Bine ai venit!         

 
 
 

Isus - speranța vie. Înțelegerea și trăirea Evangheliei până la capăt. Seria "Calea plinătății." Cartea 4

Peter Horrobin

Puncte de fidelitate Acumulezi 29 puncte daca scrii un comentariu la acest produs si 1 punct daca-l evaluezi.
Puncte de fidelitate Cumpara acest produs si acumulezi 70 puncte.
70,00 Lei

Disponibilitate: In stoc

Acumuleaza
puncte de fidelitate
si beneficiaza de ele


Recomanda KERIGMA.ro pe retelele de socializare si acumulezi 1 punct de fidelitate pentru fiecare recomandare.

Cumpara acest produs si acumulezi 70 puncte de fidelitate.

Aboneaza-te la newsletter si acumulezi 60 de puncte de fidelitate (valabil doar daca ai cont si doar la prima abonare).


Prezentare

Detalii

Prefață la Calea plinătății

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera." (loan 8:31 -32)

În cei 30 de ani de lucrare, am fost de multe ori martorul direct al modului în care Domnul a adus vindecare, restaurare, eliberare chiar și celor mai răniţi şi mai zdrobiţi dintre oameni. Calea plinătăţii ne pune la dispoziţie soluţiile transformatoare pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu şi care îţi dau posibilitatea să te bucuri, pas cu pas, de libertatea pe care ţi-o oferă transformarea personală.

Ediţia originală a seriei Calea plinătăţii a fost publicată pe internet sub titlul Ellel 365, oferind învăţătură și instruire structurate în 365 de unităţi zilnice, pe parcursul unui întreg an. Materialul a fost, aşadar, experimentat și utilizat în detaliu de mii de oameni dintr-o largă varietate de popoare. Există multe relatări minunate despre felul în care Dumnezeu foloseşte aceste lecţii zilnice pentru a transforma și vindeca vieţile oamenilor, pe măsură ce ei perseverează în această aventură a credinţei, care reprezintă miezul seriei Calea plinătăţii. O nouă ediţie online actualizată a cursului Ellel 365, purtând acelaşi nume, Calea plinătăţii, se află în pregătire, în paralel cu seria de cărţi.

Deşi mii de oameni s-au bucurat de lectura lecţiilor online ale cursului Ellel 365, există totuşi un mare număr de persoane care preferă să aibă posibilitatea de a ţine în mână o carte în format tradiţional. Aşadar, am tipărit aceste volume pentru a răspunde unei astfel de cereri venite din partea publicului. Indiferent dacă studiezi online Calea plinătăţii sau dacă citeşti întreaga serie tipărită, acelaşi Dumnezeu te va însoţi și va fi alături de tine pe tot acest parcurs al călătoriei, care este atât un pelerinaj, cât şi o aventură.

Parcurgând acest drum, Dumnezeu îţi poate transforma viaţa pas cu pas, pe măsură ce înţelegi și aplici învăţătura biblică din fiecare capitol. Nu scriu aceste cuvinte cu uşurinţă; le cred cu toată fiinţa mea. ŞTIU că Dumnezeu schimbă viaţa oamenilor Şi am văzut lucrul acesta petrecându-se! ŞTIU că Dumnezeu Se interesează de flecare detaliu al vieţii noastre. ŞTIU că El vrea să ne elibereze din robia duşmanului. Şi ŞTIU că El doreşte să te vadă trăindu-ţi destinul pe care l-a pregătit pentru tine.

Slujim unui Dumnezeu într-adevăr minunat, real şi implicat activ şi astăzi, aşa cum a fost în toate relatările pe care le citim în Biblie (Evrei 13:8). Abia aştept să-ţi pot împărtăşi câteva dintre aceste povestiri. Ele sunt mărturii puternice ale lucrărilor Domnului în vieţile oamenilor, desfăşurate atunci când adevărul Său a prins contur în inimile lor. Mulţi dintre ei au fost eliberaţi de suferinţe fizice, de suferinţe psihologice cronice, de adicţii și blesteme genealogice. Dumnezeu Tatăl, în blândeţea Sa, a vindecat răni adânci, cauzate de abuzuri şi respingere. Identităţi zdrobite, uneori împovărate de vinovăţie şi ruşine, au fost restaurate, iar relaţiile au fost vindecate și restabilite.

Unii au fost vindecaţi de consecinţele unor traume profunde. Domnul S-a atins de rănile lor, iar legăturile duşmanului au fost rupte. Roadele amărăciunii s-au topit în lumina dragostei şi iertării. Temeri paralizante au fost abandonate şi înlocuite cu încredere şi curaj - atâtea povestiri frumoase despre transformarea vieţii, realizată de Dumnezeul care Se îngrijeşte cu pasiune de tine şi de mine!

TEMELII PUTERNICE Şl TRAINICE

Orice clădire are nevoie de o fundaţie puternică şi trainică. în absenţa ei, clădirea ar avea o durată limitată şi s-ar prăbuşi cu trosnet! În acelaşi fel, viaţa noastră are şi ea nevoie de temelii spirituale puternice şi trainice. Cu o fundaţie rezistentă, o clădire poate îndeplini rolul pentru care a fost creată; iar atunci când viaţa noastră este clădită pe temelii solide, ne putem asuma chemarea şi destinul pe care Dumnezeu l-a rezervat fiecăruia. Calea plinătăţii te va ajuta să pui astfel de temelii, ca o pregătire pentru umblarea în faptele bune pe care Dumnezeu le-a menit pentru tine.

Sunt entuziasmat și pătruns de viziunea aventurii credinţei, aventură în care urmează să păşim împreună. Vei descoperi o bogăţie de subiecte absolut necesare şi vei reuşi să parcurgi această călătorie în ritm propriu, cu libertatea de a trece de la un capitol la altul, atunci când te simţi pregătit să o faci. Te-aş îndemna totuşi să începi cu începutul, fără să sari peste vreun capitol. Fiecare capitol conţine subiecte vitale și dătătoare de viaţă.

S-ar putea să urmezi tentaţia de a răsfoi cartea şi de a te adânci în anumite capitole, mai ales în cele dedicate unor subiecte care te interesează în mod deosebit, însă dacă nu pui mai întâi fundaţia, nu vei putea construi o clădire stabilă. Iar temeliile care vor fi aşezate în viaţa ta prin intermediul parcurgerii primelor capitole ale cărţii s-ar putea să aibă pentru tine o importanţă hotărâtoare.

Lucrările autentice şi durabile de transformare personală la care am fost martor au avut loc de obicei în urma unui astfel de pelerinaj continuu cu Domnul. Cam aşa acţionează Duhul Sfânt în viaţa noastră, introducând ordinea Sa divină - pas cu pas.

Mulţi dintre noi descoperim că luptele noastre interioare cu care ne confruntăm nu-şi găsesc rezolvarea într-o singură zi. Putem să tot strigăm: „Vindecă-mă, Doamne!", însă în cele mai multe cazuri, Dumnezeu nu va interveni vindecător în mod dramatic şi nici printr-o transformare instantanee. Vindecarea Lui vine printr-o lucrare făcută cu atenţie şi delicateţe, adânc în inimile noastre, în zonele tainice ale fiinţei noastre, zone pe care probabil am încercat din răsputeri să le ascundem sau să le abandonăm. Atunci când Tatăl nostru ceresc aduce adevărul Său în fiinţa noastră lăuntrică, El stabileşte aceste temelii puternice şi trainice, prin care aduce apoi stabilitate, vindecare profundă Şi plinătate.

De multe ori, oamenii pe care-i întâlnesc şi împreună cu care mă rog vin la centrele noastre din cauza unui rod nedorit pe care-l văd în viaţa lor, cum ar fi depresie, relaţii distruse, boală, criză sau eşec financiar, insomnii, adicţii, pornografie sau obezitate și multe alte probleme cu care creştinii se pot confrunta. Situaţiile acestea îi determină să strige către Domnul, cerând vindecarea simptomelor, deşi, de obicei, problemele reale se află mult mai adânc. Care este adevăratul strigăt al inimii lor? Poate e întristarea, disperarea, teama, anxietatea, sentimentul de nereuşită şi de nevrednicie. Poate e sentimentul de vinovăţie şi de neîmplinire. Poate e mânia, singurătatea și zidul rece al autoapărării, zdrobirea lăuntrică, lipsa speranţei şi a identităţii de sine. Poate e lipsa unui scop în viaţă.

Ca fiinţă umană, aş putea fi expert în ascunderea zbaterilor mele. Aş putea încerca să funcţionez normal și să ignor șchiopătarea lăuntrică, devenită parte din existenţa mea zilnică. Domnul doreşte însă să repare zonele adânci ale inimii noastre, nu doar să Se ocupe de rodul ivit la suprafaţă - El vrea să Se ocupe nu doar de problema mea de azi.

Isus a zis: „Deci dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi" (loan 8:36). Dacă El nu ne vindecă viaţa din temelii, nu vom putea ajunge oamenii care am fost creaţi să fim şi nici nu ne vom putea bucura de binecuvântarea unei asemenea trăiri!

ADEVĂR Şl REALITATE

În fiecare etapă a acestei călătorii, pe măsură ce citeşti și asimilezi capitolele, rând pe rând, cred că Domnul va aşeza noi temelii ale adevărului și revelaţiei în inima ta. Vom începe cu începutul și vom privi cu realism, dar fără condamnare, la ceea ce suntem noi în Dumnezeu şi la relaţia noastră cu El. Vom lua învăţăminte din viaţa altora, în timp ce vom deprinde lecţiile valoroase cuprinse în Scripturi.

Calea plinătății nu este un studiu biblic al cărui scop ar fi să ne transforme în creştini mai bine informaţi. Esenţa călătoriei constă în faptul de a învăţa cum să ne însuşim profund adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu şi caracterul Său. Astfel, El poate lua adâncimile ascunse ale identităţii noastre, transformându-leîn făptura minunată pe care a creat-o. Şi totul spre slava Lui, nu spre slava noastră. Rugăciunea mea este ca, prin puterea însufleţitoare a Duhului Sfânt, să ai curajul și disponibilitatea de a-l îngădui Domnului să lumineze cu adevărul Său orice parte a fiinţei tale.

Ne este atât de uşor să ascundem adevăratele motive ale inimii noastre şi chiar să ne înşelăm pe noi înşine! Dar numai fiind sinceri înaintea Celui care ne-a creat îi putem îngădui pe deplin să producă acea schimbare esenţială în viaţa noastră. în Psalmul 51:6 se spune: ,,Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile ființei; fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu”. Isus însuşi a zis: ,,Veți cunoaşte adevărul. Iar adevărul vă va elibera" (loan 8:32).

Aşadar, la începutul seriei Calea plinătății, te îndemn să-ţi dedici din nou viaţa Domnului şi să-l îngădui să lumineze cu adevărul Său adâncul inimii tale:

Dumnezeule Tată, Îţi mulţumesc atât de mult pentru ceea ce eşti, pentru dragostea Ta şi pentru dorinţa Ta de a-mi restaura viaţa, pentru ca astfel să pot păşi în destinul pregătit pentru mine de la bun început. Mă rog să-mi arăţi zonele în care am fost rănit şi în care am nevoie de vindecare. Ajută-mă să văd locurile unde am greşit şi unde am nevoie de iertare şi restaurare. Ajută-mă să-Ți acord Ţie primul loc în toate domeniile fiinţei mele, pe măsură ce învăţ cum să aplic adevărul Cuvântului Tău în viaţa mea. Te chem să fii Domnul întregii mele fiinţe. În Humele lui Isus. Amin.

O CHESTIUNE DE ORDIN PRACTIC

Programul original Ellel 365 conţine câte cinci subiecte de învăţătură în flecare săptămână, urmate în a șasea zi de un rezumat al tuturor aspectelor acoperite în cele cinci zile precedente, iar pentru a șaptea zi existând un text devoţional, care întregeşte săptămâna.

În esenţă, structura materialului original a fost păstrată și în această versiune a seriei Calea plinătăţii, astfel încât să poţi parcurge acelaşi model săptămânal, pe tot parcursul anului. Pe de altă parte, poţi alege să parcurgi lucrarea în propriul tău ritm, mai rapid sau mai lent, în funcţie de situaţia în care te afli. Învăţătura fiecărei săptămâni din versiunea originală a cursului Ellel 365 poartă acum, în acest format tipărit al seriei Calea plinătăţii, numele de „etapă".

Indiferent ce model vei alege, te încurajez totuşi să-l păstrezi. Unele dintre cele mai profunde mărturii ale cursului Ellel 365 aparţin unor oameni care s-au angajat la lucrul acesta, iar la finalul călătoriei au rămas uimiţi văzând ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa lor. Cred cu pasiune în Dumnezeul minunilor, dar recunosc totodată şi faptul că anumite minuni se petrec într-o perioadă mai lungă de timp! Iar acum, când văd transformarea extraordinară pe care Dumnezeu o ţese pas cu pas, sunt uluit de felul în care lucrează acest Dumnezeu al minunilor.

M-aș bucura să citesc despre lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu și în viaţa ta, în decursul parcurgerii seriei Calea plinătăţii. Îţi poţi împărtăşi mărturia, scriindu-mi pe adresa peter.horrobin@ellel.org. Abia aştept să citesc mesajul tău!

Peter Horrobin
Ellel Grange
iunie 2018

Vezi mai mult

Informatii suplimentare

Informatii suplimentare

Cod 29865
Autor Peter Horrobin
Editura Elpis
Nr. pagini Nu
Dimensiuni 20 x 25 cm
Anul publicarii Nu
Seria Calea plinătății
Volum 4
Colectie Nu
Editia I
Coperta flexibila
Legare brosare
Limba Romana
ISBN Nu

Comentarii

Scrie propriul tau comentariu.

Numai utilizatorii inregistrati pot evalua si scrie comentarii. Pentru a evalua si comenta, te rugam sa te autentifici sau sa-ti creezi cont.