Bine ai venit!

Bine ai venit pe KERIGMA online!

 
 
 

Ezechiel

Beniamin Faragau

Puncte de fidelitate Acumulezi 29 puncte daca scrii un comentariu la acest produs si 1 punct daca-l evaluezi.
Puncte de fidelitate Cumpara acest produs si acumulezi 53 puncte.
53,00 Lei

Disponibilitate: In stoc

Acumuleaza
puncte de fidelitate
si beneficiaza de ele


Recomanda KERIGMA.ro pe retelele de socializare si acumulezi 1 punct de fidelitate pentru fiecare recomandare.

Cumpara acest produs si acumulezi 53 puncte de fidelitate.

Aboneaza-te la newsletter si acumulezi 60 de puncte de fidelitate (valabil doar daca ai cont si doar la prima abonare).


Prezentare

Detalii

Comentariu explicativ asupra cărții Ezechiel, din Vechiul Testament

Ezechiel este unul dintre cei patru mari profeți ai Vechiului Testament. Deportat în Bbailon în anul 597 î.Hr., Duhul Domnului îl Întâlnește lângă râul Chebar și-i încredințează una din cele mai grele misiuni: aceea de a etala dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu în mijlocul unui popor cu inima împietrită. Fiind chemat, pe de o parte, să demaște nelegiuirea și să anunțe pedeapsa, Dumnezeu îi face fruntea de cremene, și-i umple inima de o mânie sfântă. Însă, pentru a-l împiedica să tune și să fulgere împotriva celor cu inimile împietrite și cu duhul răzvrătit, Domnul îi leagă lui Ezechiel limba de cerul gurii și-l obligă astfel să pună în scenă o serie de acte profetice ciudate. Limba îi este dezlegată doar pentru a comunica mesajul lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, în a doua parte a cărții, Dumnezeu își dezvăluie și îndurarea și planurile LUi de viitor și își cheamă poporul la pocăință: "Spune-le: ‘Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?" (Ezec. 33:11)

Doar pocăința urma să-i facă să se bucure de binecuvântările restaurării naționale, ale Noului Legământ și de prezența Împăratului davidic promis de Dumnezeu și așteptat de întregul Israel.


Cuprins

Prefață  15
Programa de studiu pe Ezechiel  17
Introducere  23
Ezechiel în programul de studiu
Principiile în procesul cunoașterii lui Dumnezeu    24
Cadrul axiomatic pe care zidim interpretarea Scripturii   25
Anul IX de studiu    27
PREGĂTIREA CĂRȚII
Pregătirea cărții pentru studiu  35
O privire de ansamblu
Cu autorul prin carte   37
Contextul istoric și scopul scrierii   38
Contextul literar sau structura cărții   40
Contextul teologic al cărții   43
Concluzii   49
AL 5-LEA AN AL ROBIEI (592 Î.HR.)
Ezechiel 1-7   54
Slava Domnului și poporul Lui  57
Ezechiel 1
1:1-3 - Contextul istoric   57
1:4 — Un vânt năprasnic, un nor roșu și un snop de foc   58
1:5-14 — Cele patru făpturi vii   64
1:15-21 — Roțile și mișcarea lor   66
1:22-25 — O întindere ca a cerului   67
1:26-28a — Scaunul de domnie și Ocupantul lui   68
1:28b — Impactul asupra lui Ezechiel   69
Trimiterea lui Ezechiel  71
Ezechiel 2
2:1-8 - Ezechiel în slujba de profet al Domnului   71
2:9-10 — Natura mesajului profetic încredințat lui Ezechiel   74
Străjer peste casa lui Israel  77
Ezechiel 3
3:1-3 - Ezechiel mănâncă sulul de carte   77
3:4-9 - Pregătirea profetului   77
3:10-15 - Ezechiel în fața prinșilor de război din tabără   78
3:16-21 - Străjer peste casa lui Israel   79
3:22-27 - Domnul îi vorbește lui Ezechiel în vale   80
Prorocie despre Ierusalim  83
Ezechiel 4
4:1-3 - Cărămida, tigaia și împresurarea Ierusalimului   83
4:4-7 - Ezechiel și semnul împresurării Ierusalimului   86
4:8-5 - Mâncarea lui Ezechiel și foametea din cetate   88
4:16-17 - Tălmăcirea semnului profetic   90
Împotriva locuitorilor Ierusalimului  93
Ezechiel 5
5:1-4 - Părul și barba lui Ezechiel   93
5:5-17 - Tălmăcirea semnului profetic   93
Împotriva munților lui Israel  97
Ezechiel 6
6:-1-7 - Nimicirea înălțimilor și altarelor   97
6:8-10 - Rămășița se va întoarce la Domnul   98
6:11-14 - Veți ști că Eu sunt Domnul   102
Țară a lui Israel, vine sfârșitul!  105
Ezechiel 7
7:1-4 - Vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării!   105
7:5-6 - Domnul Însuși aduce sfârșitul   106
7:7-13 - Îți vine rândul, locuitor al țării!   111
7:14-19 - Mai este cineva care să meargă la luptă?   112
7:20-27 - Pângărirea Templului   112
Concluzii   114
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA I-A
Ezechiel 8-11   122
Casa Domnului a fost pângărită  123
Ezechiel 8
8:1-4 - Ezechiel este răpit în Duhul și dus la Ierusalim   123
8:5-6 - Idolul geloziei la nord de altar   124
8:7-13 - Idolatria bătrânilor lui Israel   125
8:14-15 - Niște femei îl plângeau pe Tamuz   127
8:16 - Douăzeci și cinci de bărbați se închinau soarelui   131
8:17-18 - Țara este plină de silnicie   132
Pedepsirea Ierusalimului  135
Ezechiel 9
9:1-7 - Chemarea nimicitorilor și pecetluirea celor neprihăniți   135
9:8-11 - Răspunsul Domnului la mijlocirea lui Ezechiel   136
Focul ce trebuia aruncat peste cetate  139
Ezechiel 10
10:1-7 - Focul ce trebuia aruncat peste cetate   139
10:8-17 - Descrierea slavei Domnului   142
10:18-22 - Slava Domnului părăsește Templul   143
Pedeapsă și izbăvire  145
Ezechiel 11
11:1-4 - Noi suntem carnea, cetatea este cazanul   145
11:5-12 - Nu puteți fi o jertfă bine primită de Domnul   146
11:13-21 - Pedepsirea celor din țară și izbăvirea celor din robie   147
11:22-25 - Slava Domnului părăsește cetatea   151
Concluzii: Omul în haina de in, pedeapsa și mântuirea   152
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA A II-A
Ezechiel 12-14   162
Se apropie robia lui Zedechia  163
Ezechiel 12
12:1-7 - Prevestirea ducerii în robie a lui Zedechia   163
12:8-16 - Tălmăcirea actului profetic   165
12:17-20 - Îți vei mânca pâinea tremurând   169
12:21-25 - Răspuns la un cuvânt de batjocură   169
12:26-28 - Vedeniile sunt pentru vremuri îndepărtate?   171
Împotriva prorocilor mincinoși  173
Ezechiel 13
13:1-4 - Ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor   174
13:5-10a - Cei ce-i duc pe alții în rătăcire sunt blestemați   175
13:10b-16 - Și cei ce se lasă duși în rătăcire sunt blestemați   178
13:17-23 - Condamnarea „industriei” idolatre din țară   181
Împotriva celor idolatri  183
Ezechiel 14
14:1-11 - Bătrânii au venit să-L întrebe pe Domnul   183
14:12-20 - Nici chiar mijlocirea celui neprihănit nu-l mai poate scăpa pe cel păcătos    186
14:21-23 - O rămășiță va ajunge la voi   188
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA A III-A
Ezechiel 15-19   192
Lemnul de viță, bun doar pentru foc  193
Ezechiel 15
Istoria curviilor Ierusalimului  197
Ezechiel 16
16:1-14 - Ierusalime, Domnul te-a ales și te-a împodobit   198
16:15-34 - Te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit   199
16: 35-43 - Ierusalimul, o jertfă a urgiei și geloziei   203
16:44-58 - Ierusalimul, mai stricat ca Samaria și Sodoma   204
16:59-63 - Voi face cu tine un legământ veșnic   206
O pildă împotriva lui Zedechia  209
Ezechiel 17
17:1-10 - Pilda cu cei doi vulturi   209
17: 11-21 - Tălmăcirea pildei care face referire la Zedechia   210
17:22-24 - Promisiunea restaurării lui Israel   212
Sufletul care păcătuiește va muri  215
Ezechiel 18
18:1-4 - Sufletul care păcătuiește va muri   215
18:5-9 - Omul care este drept va trăi   216
18:10-13 - Cel nelegiuit va muri   217
18:14-18 - Cel neprihănit va trăi negreșit   218
18:19-24 - Doar pocăința îl va mântui pe cel păcătos   220
18:25-32 - Calea voastră este strâmbă   223
Plângere asupra domnului lui Israel  225
Ezechiel 19
19:1-9 - Leoaica și puii ei   225
19:10-14 - Vița și mlădițele ei   226
Concluzii: Promisiunea unui Nou Legământ   227
AL 7-LEA AN AL ROBIEI (590 Î.HR.)
Ezechiel 20-23   232
Vinovăția lui Israel  235
Ezechiel 20
20:1-3 - Să Mă întrebați ați venit?   235
20:4-10 - Vinovați în Egipt   236
20:11-26 - Vinovați în pustie   242
20:27-29 - Vinovați în țară   247
20:30-31 - Să le răspundă oare Domnul?   249
20:32-38 - Să vă întoarceți între neamuri?   249
20:39-44 - Sub mustrarea legământului   251
20:45- 48 - Vestirea pedepsei   253
20:49 - Lamentarea profetului   253
Ierusalime, vine sabia Domnului!  257
Ezechiel 21
21:1-7 - Domnul va nimici Ierusalimul   257
21:8-13 - Se taie toiagul de cârmuire   261
21:14-17 - Îmi voi potoli urgia   264
21:18-23 - Sorțul a căzut pe Ierusalim   264
21:24-27 - Jos cu cununa împărătească   265
21:28-32 - Sabia scoasă împotriva lui Amon   267
Topiți ca argintul în topitoare  269
Ezechiel 22
22:1-16 - Necurăția Ierusalimului   269
22:17-22 - Veți fi topiți ca argintul   273
22:23-31 - Caut un om care să stea în spărtură   274
Ohola și Oholiba  277
Ezechiel 23
23:1-4 - Ohola și Oholiba   277
23:5-10 - Curvia și robia Samariei   278
23:11-35 - Oholiba (Ierusalimul) a ajuns mai rău decât sora ei   281
23:36-49 - Judecata celor două surori   283
Concluzii: Motive de divorț în relația dintre Dumnezeu și Iuda   285
AL 9-LEA AN AL ROBIEI, ZIUA A 10-A A LUNII A 10-A (588 Î.HR.)
Ezechiel 24-25   290
Ierusalimul: cazanul și carnea din el  291
Ezechiel 24
24:1-14 - Pune cazanul pe foc și aruncă carnea în el   291
24:15-27 - Moartea soției lui Ezechiel   292
24:25-27 - Profeție cu privire la venirea unui fugar   294
Împotriva țărilor din jur  297
Ezechiel 25
25:1-7 - Prorocie împotriva lui Amon   298
25:8-11 - Prorocie împotriva Moabului   299
25:12-14 - Prorocie împotriva Edomului   301
25:15-17 - Prorocie împotriva Filistiei   305
Concluzii: Semnificația spirituală a Căderii Ierusalimului    306
Reîntoarcerea din Robia Babiloniană nu a însemnat sfârșitul exilului   321
Prin trupul lui Hristos, am murit în ce privește Legea, ca să fim ai lui Hristos   323
Concluzii   325
AL 11-LEA AN AL ROBIEI, ZIUA ÎNTÂI A LUNII (586 Î.HR.)
Ezechiel 26-28   330
Prorocie împotriva Tirului  333
Ezechiel 26
26:1-6 - Tirul se bucură de căderea Ierusalimului   335
26:7-11 - Asedierea Tirului de către Nebucadnețar   336
26:12-14 - Cucerirea Tirului insular   338
26:15-21 - Se vor cutremura ostroavele de vuietul căderii tale   339
Cântare de jale asupra Tirului   343
Ezechiel 27
27:1-4 - Frumusețea cu care se lăuda Tirul   344
27: 5-9 - Flota comercială a Tirului   344
27:10-11 - Forța militară a Tirului   345
27:12-26a - Comerțul Tirului   345
27:26b-28 - Pedeapsa ce se pregătea pentru Tir   346
27:29-36 - Cântecul de jale al celor care văd pedepsirea Tirului   347
Împotriva voievodului Tirului  349
Ezechiel 28
28: 1-10 - Prorocie împotriva voievodului Tirului   349
28:11-19 -Un cântec de jale rostit asupra împăratului Tirului   351
28:20-24 - Prorocie împotriva Sidonului   352
28:25-26 - Promisiunea strângerii lui Israel dintre popoare   353
Concluzii: Mândria merge înaintea căderii    355
ANII 10, 27, 11 ȘI 12 AI ROBIEI (587, 570, 586 ȘI 585 Î.HR.)
Ezechiel 29-32   358
Profeții împotriva Egiptului  361
Ezechiel 29:1-16
29:1-12 - Am necaz pe tine, Faraoane   361
29:13-16 - Restaurarea Egiptului   365
Egiptul, tribut pentru Nebucadnețar  367
Ezechiel 29:17-30:19
30:1-19 - Se apropie ziua Domnului pentru Egipt   369
Brațul Egiptului a fost frânt  373
Ezechiel 30:20-26
Faraon, vei fi lovit de sabie  375
Ezechiel 31:1-18
31:1-9 - Cu cine te asemeni tu?   375
31:10-14 - Tăierea falnicului cedru din Liban   377
31:15-18 - Egiptul va fi tăiat și el   379
Un cântec de jale pentru Faraon  381
Ezechiel 32:1-16
Bocete pentru mulțimea Egiptului  383
Ezechiel 32:17-32
Concluzii: suveranitate și responsabilitate   384
AL 12-LEA AN AL ROBIEI (585 Î.HR.)
Ezechiel 33:1-39:29   388
Străjer peste casa lui Israel  393
Ezechiel 33:1-20
33:1-6 - Datoria străjerului   393
33:7-16 - Ezechiel – străjer peste casa lui Israel   394
33:17-20 - Calea Domnului nu este dreaptă   398
Cetatea a fost luată!  401
Ezechiel 33:21-29
33:21-29 - Cetatea a fost luată!   402
33:30-33 - Ezechiel – un cântăreț plăcut   403
Împotriva păstorilor lui Israel  405
Ezechiel 34
34:1-10 - Împotriva păstorilor lui Israel    405
34:11-16 - Domnul își va păstori turma   408
34: 17-22 -Voi judeca între oaia grasă și oaia slabă   411
34:23-31 - Le va paște un singur păstor: Robul Meu David   412
Împotriva Edomului  415
Ezechiel 35
35:1-4 - Prorocie împotriva Muntelui Seir   416
35:5-10 - Vinovăția Edomului   416
35:11-15 - Pedeapsa hotărâtă asupra Edomului   418
Izbăvirea munților lui Israel   421
Ezechiel 36
36:1-15 - Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului!   421
36:16-38 - Un Nou Legământ, din pricina Numelui Meu   427
O oaste puternică pentru Domnul  443
Ezechiel 37:1-14
37:1-10 - Ezechiel: meșterul Domnului   444
37:11-14 - Explicația Domnului   446
Un popor și Împăratul lui davidic  453
Ezechiel 37:15-28
Repatrierea inițială   454
Un împărat și o împărăție   455
Curățarea de păcate   456
Repatrierea finală   458
Un legământ veșnic   460
Locuința Mea va fi în mijlocul lor   461
Gog din țara lui Magog   465
Ezechiel 38-39
38:1-9 - Împotriva lui Gog din Magog   466
38:10-13 - Vinovăția lui Gog   472
38:14-16 - Vei veni din fundul miazănopții   473
38:17-23 - Gog, acela despre care a vorbit Domnul   476
39:1-6 - Împotriva lui Gog   485
39:7-10 - Numele Domnului este proslăvit în mijlocul lui Israel   487
39:11-22 - Moartea și îngroparea lui Gog și curățarea țării   490
39:22-29 - Reîntoarcerea definitivă a lui Israel la Domnul   493
Concluzii   499
AL 25-LEA AN AL ROBIEI (573/2 Î.HR.)
Ezechiel 40-48   506
Datarea fusului profetic   506
Un Templu sfânt pentru Domnul   508
Vedenia în contextul cărții   509
Zidul și odăile Templului  511
Ezechiel 40
40:1-4 - Vedenia și mandatul primit de profet   511
40:5-49 - Zidul, porțile, odăile, curtea și altarul   520
40:17-19 - Curtea de afară și odăile ei   524
40:20-26 - Porțile de la miazănoapte și miazăzi   524
40:27-37 - Porțile curții dinăuntru   525
40:38-43 - Odăile și mesele pentru pregătirea jertfelor   526
40:44 - Odăile pentru cântăreți   527
40:45-47 - Odăile pentru preoți și altarul   528
40:48-49 - Tinda casei   528
Templul și odăile din jurul lui  531
Ezechiel 41
41:1-4 - Templul cu Locul Preasfânt   531
41:5-11 - Zidul cu odăi lăturalnice în trei caturi   532
41:12-15 - Clădirea din fața locului gol, din partea de apus   533
41:16-22 - Ornarea Templului   534
41:23-26 - Ușile Templului și ale Locului preasfânt   534
Odăile slujitorilor Templului  535
Ezechiel 42
42:1-14 - Odăile preoților   535
42:15-20 - Măsura exterioară a zidului curții dinăuntru   537
Venirea Slavei Domnului  539
Ezechiel 43
43:1-9 - Venirea slavei Domnului   539
43:10-12 - Arată casei lui Israel planul!   541
43:13-17 - Dimensiunile altarului   543
43:18-27 - Sfințirea altarului   544
Păstrarea sfințeniei Casei  547
Ezechiel 44
44:1-3 - Poarta de răsărit închisă   547
44:4-9 - Domnul cere păstrarea sfințeniei Casei   548
44:10-14 Soarta leviților compromiși   552
44:15-31 - Fiii lui Țadoc și slujba lor   552
Împărțirea țării  555
Ezechiel 45
45:1-6 - Locul Sfântului Locaș și locul preoților și leviților   555
45:7-17 - Locul și dările pentru domnitor   557
45:18-20 - Ispășirea pentru sfântul Locaș   560
45:21-25 - Domnitorul și praznicul Paștelui și al Corturilor   561
Legi pentru închinare  563
Ezechiel 46
46:1-12 - Închinarea domnitorului și a poporului   563
46:13-15 - Jertfa necurmată   567
46:16-18 - Ce poate da domnitorul fiilor sau slujitorilor săi   570
46:19-20 - Locul unde vor fierbe preoții carnea   571
46:21-24 - Bucătăriile pentru slujitorii casei   572
Râul vieții  573
Ezechiel 47:1-12
47:1-12 - Râul vieții   573
Concluzii 581
Yahweh, țara și locuitorii ei  583
Ezechiel 47:13 – 48:35
47:13-20 - Hotarele țării   583
47:21-23 - O moștenire împreună cu străinii   590
48:1-7 - Partea de moștenire a semințiilor din nord   591
48:8-14 - Locul pentru Templu și moștenirea preoților   592
48:15-22 - Partea pentru cetate   595
48:23-27 - Partea de moștenire a semințiilor din sud   595
48:28-29 - Hotarul de miazăzi   598
48:30-35 - Porțile cetății și numele ei   598
Concluzii   600
REZUMAREA CĂRȚII
Dumnezeul lui Ezechiel  609
Dumnezeul întregului pământ   610
Un Dumnezeu drept   611
Un Dumnezeu îndurător   613
Slava Domnului în Ezechiel  619
Slava Domnului în Vechiul Testament   619
Slava Domnului în cartea Ezechiel   628
„Fiul omului” în Ezechiel  635
Locul și rolul domnitorului   639
Legământul davidic   639
Locul de moștenire al domnitorului   640
Domnitorul și jertfele de Sărbători   641
Fiul omului și jertfa necurmată   642
Moștenirea fiilor   645
Concluzii: Locul domnitorului în Ezechiel   646
Relevanța profeției pentru noi  651
ANEXE
Anexa I  659
Ezechiel și Văzătorul din Patmos
Sulul de carte din fața lui Ezechiel și a lui Ioan   660
Ezechiel 16&23 și Curva cea mare   664
Căderea Tirului și a Ierusalimului   666
Cetatea din Ezechiel și cea din Apocalipsa   669
Concluzii   674
Anexa II  679
Interpretarea vedeniei din Ezechiel 40-48
Bibliografie  683

Vezi mai mult

Informatii suplimentare

Informatii suplimentare

Cod 25440
Autor Beniamin Faragau
Editura Istoria binecuvantarii
Nr. pagini 686
Dimensiuni 16,5 x 23,5
Anul publicarii 2018
Seria Nu
Volum Nu
Colectie Nu
Editia I
Coperta rigida
Legare coasere
Limba Romana
ISBN 978-973-53-2154-3

Comentarii

Scrie propriul tau comentariu.

Numai utilizatorii inregistrati pot evalua si scrie comentarii. Pentru a evalua si comenta, te rugam sa te autentifici sau sa-ti creezi cont.