Bine ai venit!

Bine ai venit pe KERIGMA online!

 
 
 
-10%

Biblia ca literatura

Gordon D. Fee & Douglas Stuart

Puncte de fidelitate Acumulezi 29 puncte daca scrii un comentariu la acest produs si 1 punct daca-l evaluezi.
Puncte de fidelitate Cumpara acest produs si acumulezi 35 puncte.

Pret normal: 39,00 Lei

35,10 Lei

Disponibilitate: In stoc

Acumuleaza
puncte de fidelitate
si beneficiaza de ele


Recomanda KERIGMA.ro pe retelele de socializare si acumulezi 1 punct de fidelitate pentru fiecare recomandare.

Cumpara acest produs si acumulezi 35 puncte de fidelitate.

Aboneaza-te la newsletter si acumulezi 60 de puncte de fidelitate (valabil doar daca ai cont si doar la prima abonare).


Prezentare

Detalii

Biblia ca literatură. Principii hermeneutice

Peste 900000 de exemplare in limba engleză vândute

Ediția a II-a

„O abordare practică a studiului biblic, într-o manieră ușor de înțeles.“

—Bookstore Journal

Cum sa obtii beneficiul maxim din Biblie

Prăpastia culturală dintre lumea noastră şi cea în care au fost scrise iniţial cărţile Bibliei creează adesea dificultăţi în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu pentru noi azi, „acum şi aici“. Deoarece Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu exprimat în cuvinte omeneşti, în anumite momente ale istoriei, vom fi încurajaţi să ştim că Dumnezeu rosteşte acelaşi Cuvânt, neschimbat, şi secole mai târziu, în situaţiile cu care ne confruntăm noi. Dar, ca să auzim bine acest Cuvânt al lui Dumnezeu, avem nevoie de o mână de ajutor pentru a înţelege cuvintele respective în contextul lor iniţial, precum şi modul în care diferitele forme de revelaţie biblică traversează secolele şi ne vorbesc nouă astăzi.

Cartea de faţă a fost scrisă din dorinţa de a-i ajuta pe oamenii lui Dumnezeu să înţeleagă mai bine Scriptura, şi astfel să-şi trăiască viaţa într-o măsură mai mare conform revelaţiei ei. Ea îşi propune să discute cele câteva genuri (forme) literare pe care le îmbracă Cuvântul lui Dumnezeu în paginile Bibliei şi să ofere linii călăuzitoare practice pentru o interpretare mai corectă a lor. Intenţia cărţii nu este să descurajeze citirea devoţională a Bibliei, ci să încurajeze tratarea textului biblic cu maximă seriozitate. Autorii ei ne încurajează „să iubim Cuvântul Său cu întreaga noastră fiinţă, adică atât cu mintea, cât şi cu inima noastră, aşa cum trebuie să-L iubim şi pe Dumnezeu“.

Gordon D. Fee este profesor de Noul Testament la Regent College, din Vancouver, Canada.

Douglas Stuart este profesor de Vechiul Testament la Seminarul Gordon-Conwell, din Boston, Statele Unite.  

Cuprins

Prefață la ediția în limba română
Prefață la ediția în limba engleză
1. Introducere: necesitatea interpretării
2. Instrumentul de bază: o traducere bună
3. Epistolele: să învățăm să gândim contextual
4. Epistolele: întrebările hermeneutice
5. Narațiunile Vechiului Testament: modul corect de folosire
6. Faptele Apostolilor: problema precedentului istoric
7. Evangheliile: o singură povestire, mai multe dimensiuni
8. Pildele: înțelegi ideea?
9. Legea: stipulațiile legământului pentru Israel
10. Profeții: aplicarea legământului în Israel
11. Psalmii: rugăciunile lui Israel și ale noastre
12. Înțelepciunea: atunci și acum
13. Apocalipsa: imagini ale judecății și speranței
Apendice
Indice de nume proprii

Prefață la ediția în limba română

Cartea de față a fost scrisă din dorința de a-i ajuta pe oamenii lui Dumnezeu să înțeleagă mai bine Scriptura, și astfel să-și trăiască viața într-o măsură mai mare conform revelației ei. De aceea, faptul că ea este acum la dispoziția cititorilor într-o ediție în limba română constituie o bucurie deosebită. Sperăm să fie la fel de folositoare cititorilor români, cum s-a dovedit a fi pentru mulți credincioși din întreaga lume.
Scrierea acestei cărți a fost motivată de conștiința faptului că, adesea, cei care au o dragoste mare pentru Biblie nu o citesc sau studiază în modul cel mai adecvat. Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru este consecința faptului că nu iau suficient de mult în serios caracterul ei dual, simultan divin și uman. Fiind Cuvântul lui Dumnezeu, ei o citesc ca și cum ar fi căzut din ceruri în mâinile lor. De aceea, există tendința de a o citi devoțional, pentru a auzi un cuvânt direct de la Dumnezeu pentru ziua respectivă, lipsind însă adesea o înțelegere adecvată a contextului sau a situațiilor în care cuvintele respective au fost date inițial autorilor inspirați.
Prin cartea noastră nu încercăm să descurajăm o asemenea citire devo-țională a Scripturii; încercăm însă să încurajăm oamenii lui Dumnezeu să citească Biblia în așa fel încât s-o înțeleagă, și astfel să prețuiască mai mult ceea ce Dumnezeu vrea să știm despre El, despre Evanghelie și despre modul în care trebuie să trăim cu credincioșie înaintea Lui. Pentru a reuși, trebuie să tratăm textul biblic cu toată seriozitatea. Trebuie să iubim Cuvântul Său cu întreaga noastră ființă, adică atât cu mintea, cât și cu inima noastră, așa cum trebuie să-L iubim și pe Dumnezeu.
Din fericire, așa cum vom explica în primul capitol, deoarece Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu exprimat în cuvinte omenești, în anumite momente ale istoriei, vom fi încurajați să știm că Dumnezeu rostește același Cuvânt, neschimbat, și secole mai târziu, ca și în situațiile în care ne aflăm noi. Dar, ca să auzim bine acest Cuvânt al lui Dumnezeu, avem nevoie de o mână de ajutor pentru a înțelege cuvintele respective în contextul lor inițial, precum și modul în care diferitele forme de revelație biblică traversează secolele și ne vorbesc nouă astăzi.
Doarece cartea noastră intenționează să-i ajute pe oameni într-un mod foarte practic, să poată citi, studia și înțelege mai bine Scriptura, am dedicat majoritatea paginilor ei tocmai acestor preocupări practice. Trebuie să mai spunem însă câteva cuvinte introductive în legătură cu două lucruri care ne preocupă în mod deosebit.
Mai întâi, câțiva frați ne-au sugerat că nu am acordat suficient loc rolului Duhului Sfânt în a-i ajuta pe oameni să înțeleagă și să asculte Cuvântul. Cred că acest lucru s-a întâmplat deoarece am presupus că oamenii se vor ruga și vor cere călăuzirea Duhului de fiecare dată când vor citi sau studia. Ceea ce ne îngrijorează, totodată, este că mulți oameni folosesc Duhul Sfânt ca o scuză pentru a nu citi sau studia cu atenție. Ei presupun că, deoarece L-au rugat pe Duhul Sfânt să-i călăuzească, orice le vine în minte în legătură cu textul biblic trebuie să fie de la Duhul Sfânt. Desigur, o asemenea mentalitate poate ascunde multe pericole. Nu negăm faptul că Duhul Sfânt poate sări peste un studiu atent și peste principiile hermeneutice corecte și poate să conducă pe cineva la o înțelegere directă a textului. Suntem însă conștienți și că mare parte din ceea ce este atribuit călăuzirii este, de cele mai multe ori, produsul minții cititorului și nu vine de la Duhul Sfânt.
De aceea, singura cale sigură de a ajunge la ceea ce Duhul intenționează să ne spună prin Cuvânt este să-I cerem să ne ajute să înțelegem ce anume a vrut El să spună atunci când i-a inspirat inițial pe autori. Pentru că, în ultimă instanță, ceea ce spune Duhul astăzi Bisericii este ceea ce le-a spus mai întâi lui Israel și Bisericii, cu mulți ani în urmă. De aceea, în interpretare, noi nu ignorăm lucrarea Duhului Sfânt; dimpotrivă, credem că trebuie să ne bizuim pe Duhul Sfânt, dacă vrem să înțelegem cu adevărat ceea ce a spus El la început prin oamenii care au scris Scriptura. Drept pentru care, îndemnul nostru este dublu: să ne rugăm și să studiem!
Cea de-a doua preocupare este mai dificil de exprimat, deoarece implică un gen de tensiune nerezolvabilă. Ea are de-a face cu relația dintre interpretul individual și comunitatea credincioșilor, în procesul hermeneutic. Pe de o parte, cartea este scrisă pentru a-i ajuta pe credincioși să devină, fiecare în parte, mai buni împlinitori ai textului biblic. De aceea, îndemnăm pe oricine citește cartea să ia în serios faptul că poate să învețe să citească și să studieze individual Scriptura. Pe de altă parte, credem de asemenea că, în ultimă instanță, orice asemenea activitate – în special acel tip de hermeneutică și exegeză care ne îndreaptă spre ceea ce este normativ pentru poporul lui Dumnezeu în toate locurile și în toate timpurile – trebuie făcută în contextul comunității credincioșilor.
Prin urmare, deși încurajăm pe fiecare credincios să citească și să inter-preteze Scriptura pentru sine, îndemnăm de asemenea pe fiecare credincios să supună modul în care înțelege el Scriptura judecății comunității credincioșilor, pentru confirmare, corectare sau stimulare. Astfel, vom reuși nu numai să ajungem împreună la o hermeneutică mai larg acceptată, dar ne vom și păzi de izolarea și rătăcirea cărora le putem cădea pradă considerând că înțelegerea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu ar fi problema noastră personală. Îl încurajăm deci pe cititor să facă ambele lucruri: să devină un mai bun interpret pe cont propriu și să devină un interpret în contextul altor interpreți, așa încât, cu toții împreună, să-L auzim și să-L ascultăm pe Tatăl nostru ceresc care, în bunăvoința Sa, ne-a dat Cuvântul Său.

Gordon D. Fee
Regent College
Iunie 1991


Prefață la ediția în limba engleză

Într-unul din momentele noastre de relaxare am cochetat cu ideea de a intitula această carte Nu doar o simplă carte în plus despre cum să înțelegi Biblia. Înțelepciunea a biruit însă și am renunțat la acest titlu. Dar un asemenea titlu ar descrie, de fapt, acel sentiment al urgenței care a condus la scrierea cărții.
Există multe cărți în limba engleză despre cum să înțelegi Biblia. Unele sunt bune; altele nu foarte bune. Puține sunt scrise de teologi. O parte din aceste cărți abordează subiectul din perspectiva varietății metodelor care pot fi folosite în studierea Scripturii; altele încearcă să fie un abecedar de hermeneutică (știința interpretării) pentru laici. Cele din urmă cuprind îndeobște o secțiune mai lungă cu reguli generale (reguli care se aplică tuturor textelor biblice) și o altă secțiune cu reguli specifice (reguli care guvernează anumite tipuri de probleme: profeție, tipologie, figuri de stil etc).
Dintre cărțile de tip „abecedar“ vă recomandăm în mod deosebit Biblia și studiul personal [Knowing Scripture], de R. C. Sproul. O carte de același gen, mai dificilă și mai greu de citit, dar foarte folositoare, este cea a lui A. Berkeley Mickelson, Interpreting the Bible [Interpretarea Bibliei] (Eerdmans). Cea mai apropiată de genul de carte pe care am scris-o noi este Better Bible Study [Studierea mai bună a Bibliei], de Berkeley și Alvera Mickelson (Regal).
Cartea noastră, însă, este „nu doar o carte în plus“ – sperăm noi. Unici-tatea a ceea ce am încercat să facem se datorează câtorva aspecte:
1. După cum se poate observa la o simplă parcurgere a cuprinsului, preocuparea de bază a acestei cărți o constituie înțelegerea diferitelor tipuri de literatură (genuri) care alcătuiesc Biblia. Deși discutăm și alte probleme, această abordare generică a guvernat tot ceea ce am făcut. Noi afirmăm că există o diferență reală între un psalm, pe de o parte, și o epistolă, pe de altă parte. Preocuparea noastră este să-i ajutăm pe cititori să citească și să studieze psalmii ca poezii, iar epistolele ca scrisori. Sperăm să putem dovedi că aceste diferențe sunt vitale și că acest lucru afectează atât modul în care trebuie citite, cât și felul în care trebuie înțeles astăzi mesajul scrierii respective.
2. Deși pe parcursul cărții am oferit în repetate rânduri linii călăuzitoare pentru studierea fiecărui gen literar din Scriptură, suntem în egală măsură preocupați de citirea comprehensivă a Scripturii, deoarece majoritatea dintre noi fac mai ales lectură. Oricine a încercat să citească Leviticul, Ieremia sau Proverbele, de exemplu, în comparație cu 1 Samuel sau Fapte, știe foarte bine că există multe diferențe între ele. E ușor să te împotmolești în Levitic; și cine nu a simțit frustrarea citirii până la capăt a lui Isaia sau Ieremia, fără să poată răspunde la întrebarea: Care este „intriga“? Spre deosebire de aceste scrieri, 1 Samuel și Fapte se citesc ușor. Sperăm să-l ajutăm pe cititor să aprecieze aceste diferențe, așa încât să poată citi pentru a înțelege și a beneficia de părțile ne-narative ale Bibliei.
3. Cartea a fost scrisă de doi profesori de seminar – acei oameni anoști și obositori care te obligă să citești alte cărți pentru a scăpa cu bine de ei. S-a spus adesea că nu e necesar să fi absolvit un seminar pentru a înțelege Biblia. Este adevărat, și noi credem acest lucru din toată inima. Suntem totodată îngrijorați de implicația ascunsă (uneori) într-o asemenea afirmație, care sugerează că educația primită la un seminar sau profesorii de la seminar sunt o piedică pentru înțelegerea Bibliei. Noi avem îndrăzneala să credem că până și „experții“ pot avea ceva de spus!
Mai mult, acești doi profesori de la seminar se întâmplă să fie și niște oameni credincioși, care sunt convinși că trebuie să împlinim ceea ce spune Biblia, nu numai să o citim său să o studiem. Tocmai această preocupare ne-a determinat mai mult ca orice să devenim teologi. Avem o mare dorință să înțelegem cât mai corect și cât mai deplin posibil ceea ce trebuie să știm despre Dumnezeu și voia Lui în secolul al XX-lea.
De asemenea, acești doi profesori de la seminar predică și-i învață în mod regulat pe alții din Scriptură, în diverse contexte ale vieții bisericii. În felul acesta suntem permanent obligați să fim nu doar teologi, ci să ne și luptăm să înțelegem modul în care se aplică Biblia, ceea ce ne duce la al patrulea punct.
4. Necesitatea stringentă care a dat naștere acestei cărți este herme-neutica; am scris cartea în special pentru a-i ajuta pe credincioși în confruntarea cu întrebările legate de aplicație. Multe din actualele probleme presante din Biserică sunt legate în esență de efortul de a clădi o punte peste prăpastia hermeneutică, adică de pasul ce trebuie făcut de la „atunci și acolo“ din textul original la „aici și acum“ din propriile noastre situații de viață. Dar acest lucru înseamnă și construirea unui pod peste prăpastia dintre teolog și laic. Preocuparea teologului privește în primul rând ceea ce a însemnat textul; preocuparea laicului privește ceea ce înseamnă el acum. Teologul credincios insistă că ambele sunt necesare. O citire a Bibliei prin care căutăm doar sensul textului pentru noi poate duce la multe inepții, precum și la orice gen de eroare imaginabilă – deoarece lipsesc elementele de control. Din fericire, cei mai mulți credincioși sunt binecuvântați cu cel puțin o măsură din cel mai important talent hermeneutic – bunul-simț.
Pe de altă parte, nimic nu poate fi mai sec și mai fără viață pentru o biserică decât transformarea studiului biblic într-un exercițiu pur academic de cercetare istorică. Deși Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat inițial într-un context istoric concret, unicitatea lui constă în faptul că acest Cuvânt dat și condiționat istoric este pentru totdeauna un Cuvânt viu.
Prin urmare, trebuie să ne preocupe ambele dimensiuni. Teologul insistă asupra faptului că, în primul rând, textele biblice înseamnă acum ceea ce au însemnat atunci, adică noi credem că, pentru noi astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu este mai întâi de toate exact ceea ce a fost Cuvântul Lui pentru ei atunci. Avem astfel două responsabilități: prima, să descoperim sensul textului inițial, activitate care este denumită exegeză. În al doilea rând, trebuie să învățăm cum să descoperim același înțeles în varietatea contextelor noi sau diferite ale zilelor noastre; această a doua sarcină o denumim hermeneutică. În uzajul său clasic, termenul „hermeneutică“ acoperă ambele activități, dar în cartea de față îl folosim, în mod con-secvent, doar în sens restrâns. Obiectivul studiului biblic trebuie să fie împlinirea corectă a ambelor scopuri.
Astfel, în capitolele 3-13, care se ocupă pe rând de zece tipuri diferite de genuri literare, am acordat atenție ambelor cerințe. Deoarece exegeza constituie întotdeauna primul obiectiv, am petrecut mai mult timp accentuând unicitatea fiecărui gen. Ce este un psalm biblic? Care sunt diferitele tipuri de psalmi? Care este specificul poeziei ebraice? Cum afectează toate aceste detalii felul în care îi înțelegem? Suntem însă preocupați și de funcția psalmilor, ei fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce încearcă Dumnezeu să spună? Ce trebuie să învățăm noi sau cum trebuie să ne supunem? Aici am evitat să dăm reguli. Ceea ce am oferit sunt linii călăuzitoare, sugestii, ajutoare.
Recunoaștem că primul obiectiv – exegeza – este adesea considerat un domeniu al experților. Uneori este adevărat; dar nu trebuie să fii expert pentru a învăța să efectuezi corect pașii elementari ai demersului exegetic. Secretul constă în a învăța să pui textului întrebările potrivite. De aceea, sperăm să călăuzim cititorul în însușirea deprinderii de a pune întrebările adecvate fiecărui gen literar biblic. Vor exista și situații în care cineva va dori în cele din urmă să-i consulte și pe experți. Vom da și câteva indicii practice în această direcție.
Fiecare autor este responsabil pentru capitolele care se înscriu în domeniul său de specialitate. Astfel, profesorul Fee a scris capitolele 1-4, 6-8 și 13, iar profesorul Stuart a scris capitolele 5 și 9-12. Deși fiecare autor a avut o contribuție considerabilă la capitolele celuilalt și, deși considerăm cartea un adevărat efort colectiv, cititorul atent va observa că fiecare autor își are stilul și maniera sa de prezentare a materialului. Adresăm mulțumiri speciale câtorva prieteni și familiei care au citit mai multe capitole și ne-au oferit sfaturi prețioase: Frank DeRemer, Bill Jackson, Judy Peace și Maudine, Cherith, Craig și Brian Fee. De asemenea, mulțumiri deosebite secretarelor noastre, Carrie Powell și Holly Greening, pentru dactilografierea atât a ciornelor, cât și a manuscrisului în formă finală.
În cuvintele copilului care l-au făcut pe Augustin să citească un pasaj din Romani în momentul convertirii sale, spunem și noi: „Tolle, lege! – Ia și citește!“ Biblia este Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Citește-l, înțelege-l, împlinește-l!
Materialul din capitolele 3, 4 și 6 a fost folosit cu permisiunea editurii Baker Book House din Grand Rapids, Michigan; el a apărut anterior într-o formă diferită: „Hermeneutics and Common Sence: An Exploratory Essay on the Hermeneutics of the Epistles [Hermeneutica și bunul-simț: Un eseu explorator despre hermeneutica epistolelor]“, în Inerrancy and Common Sense [Inerența Scripturii și bunul-simț], editori J. R. Michaels și R. R. Nicole, 1980, p. 161-186; și „Hermeneutics and Historical Precedent – A Major Problem in Pentecostal Hermeneutics“ [Hermeneutica și precedentul istoric - O problemă majoră în hermeneutica penticostală], în Perspectives on the New Pentecostalism [Perspective asupra Noului Penticostalism], ed. R. P. Spittler, 1976, p. 118-132.

Vezi mai mult

Informatii suplimentare

Informatii suplimentare

Cod 25126
Autor Gordon D. Fee & Douglas Stuart
Editura Kerigma
Nr. pagini 252
Dimensiuni 14,5 x 20,5 cm
Anul publicarii 2017
Seria Nu
Volum Nu
Colectie Nu
Editia a II-a
Coperta flexibila
Legare brosare
Limba Romana
ISBN 978-606-8626-39-0

Comentarii

Comentarii (5)

Superb.Comentariu de Denis
Evaluare
O carte exceptionala. Nu ar trebui sa lipseasca din biblioteca niciunui crestin. Daca vrem sa intelegem biblia in contextul in care a fost scrisa si cu scopul pe care l-a avut initial, aceasta carte explica intr-un mod foarte practic cum putem face acest lucru. (Postat pe 20.09.2021)
O carte foarte bunaComentariu de Raul Vincze
Evaluare
O carte foarte buna pentru iubitorii de studiu biblic. Te ajuta la o intelegere mai buna a textului biblic si o interpretare hermeneutica si exegetica corecta.
Recomand tuturor iubitorilor de studiu biblic. (Postat pe 05.11.2020)
evaluareComentariu de Ligia
Evaluare
O carte pe care fiecare crestin ar trebui sa o citeasca. Ajuta la o intelegere mai buna a textului biblic si a modului in care poate fi corect interpretat. Recomand! (Postat pe 22.11.2018)
Lectura obligatorieComentariu de Lidia
Evaluare
Nu stiu de ce am asteptat atat sa parcurg aceasta carte. Din punctul meu de vedere ea reprezinta una dintre lecturile *obligatorii si folositoare pentru intelegerea minimala a textului Biblic. Este de mare ajutor faptul ca trateaza genurile litarare in parte, cu aplicatie la cate o carte corespondenta (de exemplu epistola are ca studiu de caz Corinteni). O recomand atat pentru cei care vor sa cunoasca lucrurile de baza din Scripturi, cat si celor care doresc sa aprofundeze studiul personal. (Postat pe 10.12.2017)
Biblia ca literaturaComentariu de Ligia
Evaluare
O carte foarte buna. M-a ajutat sa imi imbunatatesc studiul individual si intelegerea Bibliei. (Postat pe 30.10.2017)

Scrie propriul tau comentariu.

Numai utilizatorii inregistrati pot evalua si scrie comentarii. Pentru a evalua si comenta, te rugam sa te autentifici sau sa-ti creezi cont.